A A A

doktor nauk medycznych

Studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej ukończył w 1994 r.

Po odbyciu stażu podyplomowego cała jego droga zawodowa związana była z Katedrą i Kliniką Chirurgii Dziecięcej ŚLAM w Bytomiu, a od 2000 r. z Katedrą i Kliniką Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – Ligocie.

Jest specjalistą II stopnia w zakresie chirurgii dziecięcej. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskał w 2003 roku. Zajmuje się chirurgicznymi aspektami leczenia dzieci, swoje kliniczne doświadczenie wykorzystując w codziennej praktyce również ambulatoryjnej.

Aktualnie jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Od 2016 r. przyjmuje w Poradni chirurgii dziecięcej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.