Ułatwienia dostępu

Cennik usług Centrum Medycznego NOVUM-MED
w Wodzisławiu

Cennik porad lekarskich dostępny jest w zakładkach przy opisach poszczeglónych poradni i/lub lekarzy.

 

Pełny cennik świadczeń zdrowotnych dostępny jest w Rejestracji Centrum Medycznego NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 2. 

 

*Źródło: Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego NOVUM-MED. Podstawa prawna: Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 Odpłatność za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej. Podstawa wyliczenia wg ustawy: maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia - w IV kwartale 2016 r jest to 0,84 zł za jednej strony kopii).