A A A

Cystoskopia to badanie diagnostyczne stosowane w urologii, czasem połączone z działaniem terapeutycznym, które polega na wprowadzeniu przyrządu zwanego cystoskopem poprzez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Po wprowadzeniu cystoskopu dokonuje się wzrokowej oceny błony śluzowej wewnątrz pęcherza moczowego.

Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w trybie ambulatoryjnym przy pomocy ultracienkiego, giętkiego cystoskopu. Dzięki temu odczuwany podczas badania dyskomfort jest niewielki. Wszystkie użyte elementy są jednorazowe, zatem nie zachodzi ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych od innego pacjenta. Zabieg pozwala ocenić budowę i stan pęcherza. Umożliwia wykrycie zmian nowotworowych z ewentualnym pobraniem wycinka podejrzanej tkanki. Można również ocenić stan prostaty lub usunąć ciało obce znajdujące się wewnątrz pęcherza.

Przy pomocy cystoskopu dokonuje się również oceny stopnia zalegania moczu w pęcherzu moczowym. Zabieg wykonuje się w wygodnej pozycji leżącej. Badanie trwa zwykle około kilkunastu minut. Bezpośrednio po zabiegu pacjent udaje się do domu.