A A A

onkolog kliniczny, specjalista chorób wewnętrznych

 

w 2009 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Na początku pracy zawodowej związany z Oddziałem Wewnętrznym szpitala w Wodzisławiu Śl. Tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych uzyskał w 2006 roku, w latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika Oddziału Wewnętrznego II szpitala w Wodzisławiu-Śląskim. Wcześniej w 2005 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną: „Stężenie przeciwciał antykardiolipinowych oraz niektórych składowych układu dopełniacza w płynie otrzewnowym i surowicy krwi u kobiet z endometriozą”. Od 2011 roku związany z Oddziałem Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku. W 2013 uzyskał tytuł specjalisty z onkologii klinicznej. W 2017 r. rozpoczął pracę w Poradni onkologicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śl.

 

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej,
  • Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej,
  • Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.