A A A

specjalista chorób oczu

Posiada doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu chorób oczu zarówno osób dorosłych jak i dzieci od pierwszych dni życia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nr 5 w Katowicach. Specjalizację uzyskała w 2014 r.

Od 2015 r. przyjmuje w Poradni Okulistycznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 

W naszym Centrum badamy:

Wcześniaki tj. dzieci urodzone poniżej 36 tygodnia życia, dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną, z wrodzonymi wadami rozwojowymi (oczu i ogólnymi), po fototerapii, dzieci, których rodzice/rodzeństwo mają schorzenia oczu lub wady wzroku, dzieci z łzawiącymi lub ropiejącymi oczami, dzieci mrugające, mrużące oczy, dzieci zezujące, dzieci, których rodzice zauważyli nieprawidłowy refleks z dna oka i inne…

Rodzice proszeni są, aby nie karmić i nie poić dziecka przez 1,5 godziny przed wizytą, żeby nie doszło do zachłyśnięcia treścią żołądkową w czasie badania (badanie wykonywane jest na leżąco na pleckach). Przygotowanie dziecka do badania trwa około 40 minut (kropienie w celu rozszerzenia źrenic).

 

Znaczenie badania okulistycznego u małych dzieci:

Widzenie to proces, którego uczymy się w pierwszych latach życia. Brak terapii odpowiednio wcześnie może prowadzić do trwałego nieodwracalnego upośledzenia widzenia skutkującego na całe życie.

Badania przesiewowe dzieci wykonywane są w 2, 4, 6, 10 i 15 r.ż. (przy bilansach). Pełne badanie okulistyczne powinno być wykonane w pierwszym roku życia, zwłaszcza jeśli w rodzinie występują choroby oczu o podłożu genetycznym, wady wzroku, u dziecka pojawia się zez, łzawienie, lub inne niepokojące rodziców objawy.

Jeśli rodzice lub ktoś z otoczenia dziecka zauważy, że dziecko łzawi, zaciska powieki, nie skupia wzroku na przedmiotach, nie interesuje się otoczeniem, przekrzywia głowę w jedną stronę, mruży oczy, ma problemy z koordynacją wzrokowo – ruchową, powinien od razu zgłosić się do okulisty. Powinno się skontrolować narząd wzroku również w przypadku schorzeń ogólnoustrojowych.

Wcześniaki (dzieci urodzone w 36 tygodniu ciąży lub wcześniej) profilaktycznie badane są w kierunku retinopatii wcześniaczej (choroby związanej z nieprawidłowym rozwojem unaczynienia siatkówki, która jeśli nie leczona prowadzi do ślepoty lub ciężkiego upośledzenia widzenia) w 4, 8 i 12 tygodniu życia lub częściej, jeśli zaleci lekarz.

Dzieci najczęściej nie zgłaszają, że źle widzą, bo tego nie wiedzą lub nie mają porównania. Dzieci, które mają duże wady wzroku, nieraz potrafią odczytywać prawidłowo znaki, konieczne jest porażenie akomodacji (kilkukrotne kropienie lekami porażającymi akomodację), by stwierdzić faktyczną ewentualną wadę wzroku u dziecka. Nie wykryta wada wzroku może powodować częste bóle głowy, nudności, zamazywanie obrazu, podwójne widzenie, szybkie męczenie przy pracy wzrokowej z bliska (zwłaszcza czytanie, pisanie, praca przy komputerze).

W późniejszym okresie istotna jest ocena narządu wzroku przed wyborem drogi kształcenia i potem drogi zawodowej. Ograniczenia związane z wykonywaniem zawodu mogą wynikać z niedowidzenia, braku widzenia przestrzennego, zaburzeń widzenia barw, wady wzroku. Przeciwwskazane może być wykonywanie prac wymagających widzenia obuocznego, przestrzennego (prace na wysokości, jako policjant, kierowca zawodowy itp.).