A A A

specjalista kardiolog

w 2007 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego od stycznia 2009 roku pracuje jako asystent w Katedrze Kardiologii, Wrodzonych wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W 2014 roku na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt.: ,,Wartość prognostyczna kontrolnej koronarografii w populacji chorych poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej’’ uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Jest autorem i współautorem artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2015 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologia.

Od sierpnia br. przyjmuje w Poradni Kardiologicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.