A A A

specjalista chorób wewnętrznych


W roku 2008 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie następnie podjął pracę na Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrzym i rozpoczął specjalizację w zakresie Choroby Wewnętrzne. Kolejne lata pracował w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym.

W roku 2014 na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego i publicznej obrony pracy pt: "Aktywność układu TNF a stężenie białka wiążącego retinol typu 4 i apeliny u kobiet otyłych i z prawidłową masą ciała" uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2015 uzyskał specjalizację w zakresie Chorób Wewnętrznych. W roku 2015 rozpoczął specjalizację z Gastroenterologii, którą realizuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Pracuje obecnie w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wykonuje m. in. panendoskopie oraz kolonoskopie.

Posiada umiejętności wykonywania i interpretacji badań usg jamy brzusznej, usg serca (echokardiografii), badań dopplerowskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastrologii.

Przyjmuje w Poradni Gastroenterologicznej/Hepatologicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śl