A A A

specjalista okulista

Ukończyła studia na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2005 r. Po odbyciu stażu podyplomowego, w 2007 r. rozpoczęła pracę i szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Okulistyki WSS nr 3 w Rybniku. W listopadzie 2012 roku uzyskała specjalizację z okulistyki. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na wielu kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu okulistyki. Od 2008 roku wykonuje badania spektralnej koherentnej tomografii optycznej - SOCT stosowanej do obrazowania siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego i pomiaru warstwy włókien nerwowych okołotarczowych jako pomoc w diagnozowaniu, monitorowaniu i leczeniu chorób głównie tylnego odcinka oka. Obecnie pracuje w WSS nr 3 w Rybniku na stanowisku starszego asystenta. 

Od 2015 r. przyjmuje w Poradni Okulistycznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.