A A A

Od 1988 roku związana z okulistyką śląską, od początku swojej pracy zajmuje się wadami refrakcji i ich korekcją zarówno zachowawczą jak i chirurgiczną (laserową i manualną). Jej zainteresowania koncentrują się szczególnie wokół diagnostyki i leczenia:

 • schorzeń rogówki (w tym diagnostyką w mikroskopie konfokalnym, optyczną koherentną tomografią przedniego odcinka oka, leczeniem zachowawczym, laserową fotokeratektomią (zabiegi pierwsze w Polsce) jaki i przeszczepami rogówki oraz najnowszym leczeniem regeneracyjnym rogówki);
 • zaćmy z implantacją wszystkich modeli soczewek wewnątrzgałkowych w tym soczewek „Premium” (wieloogniskowych, dwuogniskowych, torycznych, wieloogniskowo-torycznych i doszczepianych do rowka rzęskowego, wraz z zespołem wszczepiła pierwszą w Polsce soczewkę bioanalogiczną);
 • starczowzroczności różnymi metodami;
 • jaskry;
 • alergicznymi schorzeniami oczu;
 • schorzeniami siatkówki i ciała szklistego.

 

Aktualnie zatrudniona jako Kierownik w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz jako Lekarz Kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach.  Swoje umiejętności zdobywała i poszerzała na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Kierowała licznymi badaniami klinicznymi i naukowymi.

 

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988 r.). 

Jest autorem lub współautorem ogółem 185 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych. Publikacje, których jest autorem lub współautorem cytowano w 60 innych recenzowanych czasopismach zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 500 prac przedstawianych na zjazdach i sympozjach europejskich i światowych oraz na zjazdach i sympozjach w Polsce.

 

Specjalizacja z dziedziny okulistyki:

1992 r. - I° specjalizacji w zakresie okulistyki

1995 r. - II° specjalizacji w zakresie okulistyki, egzamin z wyróżnieniem

1996 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – praca wyróżniona

2007 r. - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2013 r. – nadanie tytułu Profesora.

2014 r. - ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych - Zarządzanie w służbie zdrowia - Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Zdrowie Publiczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Od sierpnia br. przyjmuje w Poradni Okulistycznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.

Od 1988 roku związana z okulistyką śląską, od początku swojej pracy zajmuje się wadami refrakcji i ich korekcją zarówno zachowawczą jak i chirurgiczną (laserową i manualną). Jej zainteresowania koncentrują się szczególnie wokół diagnostyki i leczenia:

 • schorzeń rogówki (w tym diagnostyką w mikroskopie konfokalnym, optyczną koherentną tomografią przedniego odcinka oka, leczeniem zachowawczym, laserową fotokeratektomią (zabiegi pierwsze w Polsce) jaki i przeszczepami rogówki oraz najnowszym leczeniem regeneracyjnym rogówki);
 • zaćmy z implantacją wszystkich modeli soczewek wewnątrzgałkowych w tym soczewek „Premium” (wieloogniskowych, dwuogniskowych, torycznych, wieloogniskowo-torycznych i doszczepianych do rowka rzęskowego, wraz z zespołem wszczepiła pierwszą w Polsce soczewkę bioanalogiczną);
 • starczowzroczności różnymi metodami;
 • jaskry;
 • alergicznymi schorzeniami oczu;
 • schorzeniami siatkówki i ciała szklistego.

 

Aktualnie zatrudniona jako Kierownik w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz jako Lekarz Kierujący Oddziałem Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach.  Swoje umiejętności zdobywała i poszerzała na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą. Kierowała licznymi badaniami klinicznymi i naukowymi.

 

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988 r.). 

Jest autorem lub współautorem ogółem 185 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych. Publikacje, których jest autorem lub współautorem cytowano w 60 innych recenzowanych czasopismach zagranicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 500 prac przedstawianych na zjazdach i sympozjach europejskich i światowych oraz na zjazdach i sympozjach w Polsce.

 

Specjalizacja z dziedziny okulistyki:

1992 r. - I° specjalizacji w zakresie okulistyki

1995 r. - II° specjalizacji w zakresie okulistyki, egzamin z wyróżnieniem

1996 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – praca wyróżniona

2007 r. - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2013 r. – nadanie tytułu Profesora.

2014 r. - ukończenie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych - Zarządzanie w służbie zdrowia - Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Zdrowie Publiczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Od sierpnia br. przyjmuje w Poradni Okulistycznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.

Badania naukowe

 

Działalność w ramach prowadzenia badań klinicznych jako Główny Badacz:

Badania prowadzone w powiązaniu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym:

Inne badania naukowe:

 

Jako Główny Badacz prowadziła następujące badania kliniczne:

Badanie dotyczące skuteczności leków w jaskrze, Badanie oceniające skuteczność leków nawilżających w zespole suchego oka, Ocena porejestracyjna produktu w chirurgii jaskry,  Ocena skuteczności leczenia schorzeń rogówki, Ocena wpływu leków stosowanych w jaskrze na powierzchnię oka, Porównanie skuteczności leków w jaskrze,  Ocena skuteczności leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. 

 

W powiązaniu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym prowadziła badania:

Ocena wartości klinicznej optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce przedniego odcinka gałki ocznej; Ocena stężenia wybranych izoform TGF beta w cieczy wodnistej, tęczówce i beleczkowaniu u pacjentów z jaskrą; Ocena stężenia przeciwciał i roztoczy u pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek.

 

Inne badania:

dotyczące zastosowania soczewek wewnątrzgałkowych w chirurgii zaćmy i w starczowzroczności (rozpoczęte w 2008 roku): torycznych; wieloogniskowych; wieloogniskowych z naddatkiem torycznym, wszczepianych do bruzdy rzęskowej - add-on (Sulcoflex); dwuogniskowych i bioanalogicznych oraz dotyczące zastosowania leków stosowanych miejscowo na stan narządu wzroku u pacjentów z cukrzycą a także wpływ konserwantów na przednią powierzchnie oka a leki miejscowe.

Współpraca z czasopismami

 

Współpracuje z redakcjami czasopism, w charakterze recenzenta:

Ophthalmic Epidemiology, Klinika Oczna, Okulistyka, Kontaktologia i optyka okulistyczna, Magazyn Lekarza Okulisty. Od 2006 r. członek Rady Doradczej Komitetu Naukowego (Editorial Advisory Board) czasopisma Cataract Refractive Surgery Today Europe. Od 2008 roku współpracuje z czasopismem Gazeta Kuracjusza w opracowywaniu artykułów informacyjnych i popularno-naukowych. Od 2011 roku członek Rady Programowej czasopisma Okulistyka po Dyplomie, Kierownik Redakcyjny działu „Choroby rogówki”. Od 2013 - współpraca z Polskim Towarzystwem Okulistycznym w tworzeniu zeszytów Programu edukacyjnego: Kompendium okulistyki. Od 2014 roku członek Rady Programowej czasopisma OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce.

Promotor 8 obronionych prac doktorskich. Recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków prac naukowych.

 

Towarzystwa naukowe

 

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych:

 • wykładowca/członek Academy of the ESCRS 2001 International Ocular Surface Society,
 • od 2002 Deutsche Ophthalmologische Geselschaft
 • od 2004 American Academy of Ophthalmology,
 • 2005 - 2010 Euroretina,
 • od 2006 Societe Français d’Ophthalmologie,
 • od 2009 członek EUMEA (Dry Eye Advisory Board)
 • od 2010 EuCornea,
 • od 2011 Cornea Society,
 • od 2012 Presbymania (Vision International Presbyopia Club),
 • od 2010 członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,
 • członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy),
 • od 1988 Polskie Towarzystwo Fizjologiczne,
 • od 1988 Polskie Towarzystwo Lekarskie,
 • od 1989 Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO),
 • od 1993 Sekcja Wszczepów i Chirurgii Refrakcyjnej PTO 
aktualnie: Sekcja Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, (od 2006 członek zarządu sekcji),
 • od 2004 Sekcja Zapobiegania Ślepocie
 • od 2006 Sekcja Jaskry PTO
 • 2006 - 2011 Sekcja Alergologii PTO (od 2008 r. członek zarządu sekcji),
 • od 2007 Sekcja Rogówkowa PTO aktualnie: Sekcja Schorzeń Rogówki i Powierzchni Oka (od 2007 członek zarządu sekcji; od 2012 r. wiceprzewodnicząca zarządu sekcji),
 • od 2005 Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem,
 • od 2010 Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA),  aktualnie członek zarządu Sekcji Okulistycznej PTA.
 • 1990 – 1996 Excimer Laser European Ophthalmic Society,
 • 1992 – 2002 Aesculap Meditec Research Group,
 • od 1993 International Society of Refractive Keratoplasty potem International Society of Refractive Surgery,
 • od 1994 European Society of Cataract and Refractive Surgeon (ESCRS),
 • 2003 – 2007 roku członek Focus Group przy tym towarzystwie;
 • od 2014 roku Członek Zarządu Towarzystwa ESCRS,
 • od stycznia 2014 roku członek Rady / Komisji Edukacyjnej ESCRS 
(Education Committee of the ESCRS).

 

Podnoszenie kwalifikacji

 

Przez cały okres swojej aktywności zawodowej dąży do podniesienia poziomu mojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności klinicznych 

Do najważniejszych szkoleń zawodowych zawodowych, kursów i staży zaliczyć należy m.in.:

 • 1988 - miesięczny staż z okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Grenadzie (Hiszpania),
 • 1990 – tygodniowe szkolenie z zakresu laserowej chirurgii refrakcyjnej u prof. Dauscha (Amberg, Niemcy),
 • 1993 – dwudniowe szkolenie z zakresu fakoemulsyfikacji zaćmy (Katowice),
 • 1994 – kurs z zakresu chirurgii refrakcyjnej (Norymberga, Niemcy), 1994 – szkolenie w zakresie chirurgii nadwzroczności laserem Holmium YAG - Sunnrise Technologie w Brukseli,
 • 1995 – kurs i szkolenie z zakresu fakoemulsyfikacji zaćmy organizowany przez prof. Zirma (Insbruck, Austria),
 • 1996 – dwutygodniowe szkolenie z zakresu chirurgii refrakcyjnej metodą LASIK u dr. Ditzena w Eye Surgery Center (Weinheim, Niemcy),
 • 1998 – kurs z zakresu wewnątrzgałkowych soczewek fakijnych tylnokomorowych organizowany przez firmę STAAR (Amsterdam, Holandia),
 • 1999 – szkolenie dotyczące wprowadzenia nowego lasera excimerowego MEL 70 G-Scan (Aesculap Meditec, (Jena, Niemcy),
 • 1999 – dwutygodniowe szkolenie z zakresu chirurgii refrakcyjnej nową generacją laserów excimerowych u dr. Ditzena w Eye Surgery Center (Weinheim, Niemcy),
 • 1999, 2000 – kursy z zakresu fakoemulsyfikacji zaćmy dla zaawansowanych (Norymberga, Niemcy),
 • 2001 i 2002 – kurs z zakresu keratoplastyki drążącej i warstwowej (Norymberga, Niemcy),
 • 2001 – kurs dotyczący postępowania w powikłaniach chirurgii fakoemulsyfikacji zaćmy prowadzony przez prof. Oshera (Nowy Orlean, USA),
 • 2004 – szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia zespołu suchego oka (Paryż, Francja),
 • 2004 – szkolenie z zakresu nowoczesnych technik operacji zaćmy i organizacji pracy na bloku operacyjnym w trybie ambulatoryjnym w Klinice dr Neuhanna (Monachium, Niemcy);
 • 2004 – szkolenie w zakresie chirurgii witeroretinalnej (EVRS, Istambuł, Turcja)
 • 2005 – szkolenie z zakresu aplikacji zatyczek do kanalików łzowych Form Fit firmy Oasis (USA), stosowanych w zespole suchego oka (Katowice)
 • 2006 – szkolenie z zakresu zastosowania różnego typu mikrokeratomów w Klinice Visum prof. Alio (Alicante, Hiszpania),
 • 2006 – szkolenie z zakresu zastosowania lasera femtosekundowego (Alicante, Hiszpania),
 • 2009 - szkolenie dotyczące chirurgii zaćmy i soczewek torycznych, wieloogniskowych, multifokalno-torycznych w Rayner Comp., University Hospital, (Londyn) i Quinn Elizabeth Hospital, (Brighton, Wielka Brytania),
 • 2009, 2010 – szkolenia w zakresie aktualnych technik w keratoplastyce drążącej i warstwowej - Update in Penetrating and Lamellar Keratoplasty Techniques Part 1 and 2. (Barcelona, Hiszpania; Paryż, Francja; Wiedeń, Austria),
 • 2010 – kurs z zakresu implantacji soczewek fakijnych przedniokomorowych - Verisyse Phakic IOL – Surgical Skills Training Course (Budapeszt, Węgry)
 • 2010 –kursy szkoleniowe: Basic Optics Course, Cornea Didactic Course, Cataract Surgery Didactic Course part 1 and 2, Refractive Surgery Didactic Course part 1 and 2 (ESCRS 14 Winter Meeting Budapeszt, Węgry),
 • 2010 – szkolenie z transplantologii w zakresie przeszczepów warstwowych rogówki pod kierunkiem doktora Mellesa w NIIOS – Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (Rotterdam, Holandia),
 • 2011 – szkolenie dotyczące wszczepiania soczewek fakijnych model Cachet (Alcon, Warszawa)
 • 2013 - Szkolenie Ustawiczne i Uaktualniające pt: Wymogi dotyczące przeszczepiania tkanek oka - organizowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 wraz z Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej,
 • 2013 - szkolenie teoretyczno-praktyczne w zakresie nowości w chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej: Centurion Vision System, Intrasert – modyfikowany system do implantacji soczewek wewnątrzgałkowych, laser femtosekundowy do chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej (Alcon, Praga, Czechy),
 • 2014 – szkolenie praktyczne w zakresie podnoszenia umiejętności chirurgicznych w keratoplastyce drążącej i warstwowej (Londyn, Wlk.Brytania),
 • 2014 – kurs dotyczący implantacji soczewek fakijnych tylnokomorowych firmy STARR (Londyn, Wlk.Brytania),
 • 2015 - szkolenie i kurs instruktażowy w zakresie implantacji sztucznych tęczówek (Poznań).