A A A

U pacjentów z chorobami serca i układu krążenia przeprowadzane są konsultacje kwalifikujące do operacji kardiochirurgicznych oraz opieką objęci są pacjenci po zabiegach kardiologii inwazyjnej.

 

Zakres najczęściej wykonywanych operacji kardiochirurgicznych:

 • CHIRURGIA TĘTNIC WIEŃCOWYCH (BYPASSY),
 • Rewaskularyzacja mieśnia sercowego z rutynowym zastosowaniem pomostów tętniczych,
 • Całkowita rewaskularyzacja mięśnia sercowego z zastosowaniem technik hybrydowych (kombinacja technik chirurgicznych i kardiologii interwencyjnej),
 • Kardiochirurgiia mało inwazyjna, na bijącym sercu, bez użycia krążenia pozaustrojowego - OPCAB,
 • Małoinwazyjne przezskórne implantacje zastawek biologicznych w pozycji aortalnej z dostępem przeznaczyniowym lub przezkoniuszkowym (TAVI),
 • Leczenie chirurgiczne powikłań zawału serca, pozawałowe VSD, niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej, pękniecie lewej komory serca,
 • Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca,
 • Chirurgia wad zastawkowych,
 • Implantacja mechanicznych i biologicznych (stentowych i bezstentowych) zastawek serca,
 • Zabiegi naprawcze na zastawkach serca,
 • Chirurgiczne leczenie urazów serca,
 • Chirurgiczne leczenie guzów serca,
 • Chirurgia aorty,
 • Dysekcje aorty wstępującej, łuku aorty i aorty piersiowej,
 • Chirurgia wad wrodzonych u dorosłych.

 

Pacjenci są proszeni o przynoszenie ze sobą pełnej dokumentacji medycznej, zwłaszcza wyników badań obrazowych (koronarografii, echo serca, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego) - także na nośnikach cyfrowych.

Nasze usługi skierowane są do mieszkańców powiatu wodzisławskiego, powiatu rybnickiego, powiatu raciborskiego i żorskiego.

 

W Poradni przyjmuje kardiochirurg prof. dr hab. n. med. Ryszard Bachowski

Cennik 

 Rodzaj badań Cena
Porada kardiochirurgiczna 200 zł

 

Źródło grafiki: freedigitalphotos.net