A A A

Objawy chorób odbytu i odbytnicy.

Zasadnicze objawy chorób odbytu i odbytnicy to krwawienie, ból, zaburzenia rytmu wypróżnień oraz obecność zmian w okolicy odbytu. Stwierdzając krew w stolcu należy przede wszystkim wykluczyć chorobę nowotworową.

 

Badanie proktologiczne.

Badanie proktologiczne jest podstawowym badaniem w przypadku podejrzenia choroby w zakresie końcowego odcinka przewodu pokarmowego. W skład badania proktologicznego wchodzi ocena wzrokowa okolicy odbytu oraz badanie palcem przez odbyt. Oglądaniem okolicy odbytu można stwierdzić m.in. szczelinę odbytu, zewnętrzne ujście przetoki okołoodbytniczej, wypadnięte żylaki odbytu (stopień III lub IV), wypadnięty uszypułowany polip odbytnicy, stan zapalny skóry okolicy odbytu, ropień okołoodbytniczy, przerośnięte fałdy skórne, kłykciny kończyste. W badaniu palcem przez odbyt ocenią się napięcie zwieraczy, lokalizację zmian mogących wywoływać uczucie bólu (np. szczelina odbytu, ropień okołoodbytniczy), ewentualną obecność guzów w kanale odbytu i bańce odbytnicy.

 

Badania endoskopowe w proktologii.

Anoskopia i rektoskopia to badania endoskopowe wykonywane w diagnostyce objawów i dolegliwości ze strony odbytu i odbytnicy. Anoskop (wziernik długości 8,5 cm) pozwala na zbadanie kanału odbytu i dalszej części odbytnicy. W badaniu oceniana jest błona śluzowa bańki odbytnicy i kanał odbytu. Badanie pozwala na rozpoznanie polipów, guzków hemoroidalnych, guzów i owrzodzeń dalszej części bańki odbytnicy (choroby nowotworowe) oraz przetok okołoodbytniczych (lokalizacja ujścia wewnętrznego). Rektoskop (wziernik długości 13- 25cm) służy do oceny bliższej części odbytnicy, a także w zależności od warunków anatomicznych dalszej części esicy (rektosigmoidoskopia). W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych pobierane są wycinki do badania histopatologicznego (choroby nowotworowe, nieswoiste zapalenie błony śluzowej jelita grubego). Badania endoskopowe wykonuje się przed kwalifikacją do zabiegów z zakresu proktologii m.in.: operacyjnego leczenia guzków hemoroidalnych, szczeliny odbytu, przetok oraz wycięcia polipów.

 

Przygotowanie do anoskopii i rektoskopii.

W czasie przygotowania do badania nie ma potrzeby przyjmowania środków przeczyszczających doustnie. Pacjent wykonuje dwukrotnie wlew doodbytniczy: w godz wieczornych dzień przed badaniem oraz rano w dniu badania. Dzień przed badaniem obowiązuje dieta płynna, do badania pacjent zgłasza się na czczo.

 

Przebieg badania endoskopowego.

Badanie wykonuje się w pozycji kolankowo-łokciowej lub jeśli istnieją przeciwskazania w pozycji leżącej na boku z przykurczonymi nogami. Badanie polega na wprowadzeniu odpowiedniego wziernika przez odbyt, co umożliwia ocenę od strony światła jelita („od wewnątrz”). Przed badaniem instrument pokrywany jest środkiem znieczulającym miejscowo. W trakcie badania wdmuchuje się do jelita niewielką ilość powietrza. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od wskazań i ewentualnych dodatkowych czynności, które w trakcie badania trzeba wykonać. Powikłania zdarzają się rzadko, o możliwych powikłaniach pacjent jest wyczerpująco informowany przed kwalifikacją do badania.

 

Rak jelita grubego.

Podstawą diagnostyki chorób nowotworowych jelita są badania endoskopowe. Umożliwiają pobranie wycinków do badania histopatologicznego w celu potwierdzenia lub wykluczenia nowotworowego charakteru wykrytych zmian. Statystycznie rak jelita najczęściej lokalizuje się w odbytnicy i esicy, a więc odcinkach jelita dostępnych w badaniu proktologicznym. Rektoskopia jest jednym z podstawowych badań, od których rozpoczyna się diagnostykę w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej jelita. Jest badaniem dostępnym i nie wymaga długiego przygotowania. Kolejnym etapem diagnostyki, jeśli nie stwierdza się zmian w końcowym odcinku jelita, jest kolonoskopia umożliwiająca ocenę całego jelita grubego.