A A A

Leczenie ran trudno gojących się.

Rany przewlekłe wymagają kompleksowego podejścia do leczenia, w przeciwnym wypadku podejmowane działania zakończą się niepowodzeniem. Przed rozpoczęciem leczenia bierzemy pod uwagę przyczynę powstania rany oraz czynniki miejscowe i ogólne wpływające na utrudnione gojenie. Wykonujemy diagnostykę pozwalającą na ustalenie prawidłowego postępowania, w tym badania obrazowe, laboratoryjne, mikrobiologiczne oraz odpowiedni dobór opatrunków specjalistycznych na każdym z etapów leczenia.

 

Czynniki miejscowe opóźniające gojenie się ran i działania z nimi związane.

Do czynników miejscowych należą: wysięk w ranie, zakażenie rany, wysuszenie tkanek, urazy rany oraz lokalizacja rany. Biorąc pod uwagę ww. czynniki decydujemy o ewentualnym opracowaniu chirurgicznym rany, celowanej antybiotykoterapii oraz dobieramy odpowiedni opatrunek specjalistyczny.

 

Czynniki ogólne opóźniające gojenie się ran i działania z nimi związane.

Do czynników ogólnych należą: wiek, niedotlenienie tkanek w przebiegu zaburzeń układu sercowo naczyniowego, niedożywienie, zakażenia ogólnoustrojowe, choroby towarzyszące np. cukrzyca, leki stale zażywane przez pacjenta np. steroidy. Wykonujemy badania obrazowe naczyń celem oceny ukrwienia, wydolności układu żylnego i obecności ewentualnych zmian zakrzepowych. Oceniamy stan odżywienia pacjenta, kierujemy do kwalifikacji do leczenia żywieniowego, we współpracy z innymi dostępnymi w naszym centrum medycznym poradniami specjalistycznymi (Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna) dostosowujemy leczenie chorób towarzyszących.