Ułatwienia dostępu

dr hab. n. med. Marian Kuczera
dr hab. n. med. Marian Kuczeraspecjalista nefrolog
W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym też roku rozpoczął pracę w Klinice Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierunkiem Pana Prof. Franciszka Kokota, początkowo jako stypendysta Studium Doktoranckiego a następnie kolejno na stanowiskach starszego asystenta i adiunkta. W latach 1987 – 1989 łącznie przez 16 miesięcy przebywał na stypendium naukowym w Klinice Nefrologii Uniwersytetu w Heidelbergu, RFN.

dr hab. n. med. Marian Kuczera

W 1982 roku uzyskał specjalizację I stopnia a w 1984 roku – II stopnia z chorób wewnętrznych zaś w 1995 specjalizację z nefrologii. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk medycznych a w 1994 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.
Od 01.09.1996. jest ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 W Rybniku oraz od 09.09.1998. kierownikiem nowopowstałej Stacji Dializ WSS-3 w Rybniku. Pod jego kierunkiem 29 lekarzy uzyskało stopień specjalisty chorób wewnętrznych i 4 specjalisty nefrologa.
 
Dr Marian Kuczera jest autorem/współautorem 42 opublikowanych prac naukowych, autorem rozdziałów w 5 podręcznikach oraz tłumaczeń rozdziałów w 5 podręcznikach interny i nefrologii. Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i European Renal Association.

Od sierpnia 2017 r. przyjmuje w Poradni Nefrologicznej w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisławiu Śląskim.