Ułatwienia dostępu

dr n. med. Maria Karolina Lizak
dr n. med. Maria Karolina Lizakspecjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
W 2010 roku otrzymała nagrodę III stopnia Towarzystwa Internistów Polskich za pracę oryginalną pt.: ”Dodatkowe kryteria spirometryczne pozwalają przewidzieć powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niezależnie od współtowarzyszącego rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”.

dr n. med. Maria Karolina Lizak

W 2004 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego, w latach 2005-2012 pracowała jako asystentka w Oddziale Klinicznym Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od 2013 r. pracuje jako asystentka w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Numer 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2011 roku na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej pt.: ,,Przydatność badania spirometrycznego w prognozowaniu czasu przeżycia chorych kwalifikowanych do transplantacji serca” uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jest autorką i współautorką artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 - kardiologa.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała m.in. w: Universitat Heidelberg w Niemczech, Toronto General Hospital w Kanadzie (transplantacja płuc, ciężka niewydolność oddechowa, pulmonologia), Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester w Anglii (kardiologia, pulmonologia, rehabilitacja oddechowa).